Nếu phải rời xa

Thơ tình Nếu phải rời xa

Nếu có một ngày mình phải chia xa
Vì những lí do cả hai ta đều biết là không đáng
Không phải bởi những vụn vặt nghi ngờ chất chồng theo năm theo tháng 
Mà chuyện chúng mình vẫn có lúc dở dang…
Lắm khi chuyện đời là những nỗi đa mang
Không ai biết trước nẻo đời ngang hay dọc
Không phải cứ buồn lại có thể dễ dàng bật khóc
Cũng chẳng ai muốn mình lấy cô độc làm vui…
Nếu có một ngày mình đành phải buông xuôi 
Chẳng vì ai đó đã vội lìa tay trước 
Chẳng vì đường dài cả hai không cùng bước 
Chẳng vì chuyện đời định đoạt trước nay mai…
Nếu một ngày mình đành phải chia hai 
Đừng nói xin lỗi khi đều biết không ai sai hay đúng
Đừng cố gượng cười với cảm xúc mượn vay về vụng
Đừng tự trách lòng bởi hai chữ nhân duyên!
Có những chuyện đời chuyện người vẫn cứ xoay vần theo một lẽ tự nhiên 
Bởi không ai hiểu tại sao như thế 
Chẳng thể biết đâu là khó khăn hay dễ 
Cũng chẳng thể nào tránh khỏi những khen chê…
Nếu có một ngày mình phải bước ra đi 
Xin đừng ai trách và nói lời xin lỗi
Chúng ta yêu nhau không phải vì nông nổi
Cũng chưa làm gì lầm lỗi với nhau…
Nếu có một ngày chúng ta phải đớn đau 
Hãy cứ khóc để sau này sẽ khác
Để dành cho nhau nhưng đừng là chốc lát 
Rằng có những ngày, anh vẫn hát em nghe…!
 September Rain

Trả lời