Trung thu buồn

Trung thu buồn

Thu đêm nay trăng tròn
Đường khuya em lạc bước
Sương treo nghiêng đầu cành
Làm môi em lỡ ướt
Thu đêm nay thu buồn
Giọt sương non chợt đắng
Trăng theo em qua cầu
Thuyền hoa đăng gợn sóng
Thu đêm nay trăng rằm
Ngày vui ai chẳng muốn
Riêng tâm tư em buồn
Đường xa em lẻ bước.
Sưu tầm

Trả lời