Tự khúc tháng tư

Suối tóc ngày thơ bừng nắng hạ
Hoa kèn trắng muốt tựa ngàn mây
Tay măng kỉ niệm thời son đỏ
Áo lụa môi hồng mắt đắm say

Gọi nhớ khơi lòng thêm chút nữa
Vừa hay tuổi ngọc thoáng miên du
Choàng mơ giữ lấy khung trời lạ
Phảng phất hương nồng vị tháng tư

Trót ướm vào tim màu tím biếc
Thời gian đọng lại mảnh thơ buồn
Cung gầy lỡ phím gieo vào gió
Ngõ ái bao giờ vọng tiếng thương?

Tự khúc nghìn thu người đã viết
Hương thầm một thuở vẫn còn đây
Khuôn chiều lộng gió chờ câu hát
Ngọt ấm hồn thơ lẫn hạ này !

Vô Tình

Trả lời