Vẫn còn có em

Có những lúc em thấy anh cô quạnh
Giữa biển đời với sóng cả ước mơ
Mà hoàng hôn đang ngả bóng – xế tà
Đường chân mây vẫn rộng dài phía trước

Trong đêm vắng tiếng thở dài bớt chợt
Em trở mình nhưng lặng lẽ trông theo
Chỉ màn đêm là cặn kẽ luôn vào
Anh làm bạn …Em lệ trào – thao thức..!

Cuộc sống đó giữa ước mơ và thực
Là khoảng trời có biết trước đâu anh
Như hai ta ..đã dệt thắm duyên thành
Mà đôi lúc…còn chông chênh trước gió..

Đêm hôm nay chắc muộn trăng sẽ tỏ
Đừng một mình ..Anh lặng lẽ trong đêm
Còn có em vẫn ở sát gần bên…
Dành cho em một khoảng đêm như thế..!

======================
Lan Anh

Trả lời