Vần thơ cho anh

Vần thơ cho anh

Cánh hoa rực thắm rung rinh
Lại thêm khe khẽ nụ xinh em cười
Tình ơi anh quá ngút ngời
Cho thu rạng rỡ vời vời em trao…
Một trời ngan ngát muôn sao
Lòng em rộn rã ước ao bên người
Đẹp thay đi giữa cuộc đời
Mênh mang hạnh phúc em thời có anh…
Vững vàng chí ngút trời xanh
Đường thu vút nắng long lanh em cùng
Anh ơi khí phách anh hùng
Vần thơ sóng dậy nghìn trùng trao anh…
Theo: blog Hoa tím

Trả lời