Vì tiền

Cũng vì tiền mà mất lương tri,
Cũng vì tiền mà mất tính từ bi.
Mất tất cả quãng đời nghĩa sĩ 
Người trí thức vì tiền quên tri thức , 
giẫm lên dòng máu mủ để đi qua..
Quên đi tình thâm huyết thống chung nhà ,
quên đi hình bóng mẹ cha, 
quên đi Thất tổ cửu huyền tánh linh .
Chung quy tất cả vì tiền , 
vì tiền đánh đồi kiếp người khó mong..
Sống làm sao ! Làm sao sống ! 
Không có tiền, có của ,sống làm sao! 
không ai ngó , không ai nhìn ,, không ai kiếm, 
muốn thăm người cũng không dám bước vô
Quần áo rách họ sợ mình cướp giật ,
trời ơi sống trong kiếp đời cơ cực , 
gặp bạn bè cũng không dám ngước lên .
Thuyền trôi giữa biển bấp bênh ,
kiếm.tiền khi có, vì tiền mất luôn.
Mất luôn khí tiết anh hùng , 
mất luôn tiết hạnh người tu cửa thiền..
Mất luôn bạn hữu thâm tình .
Mất luôn đạo lý luân thường , 
mất luôn máu thịt tình thương , 
chỉ còn tình hận , hận tình vương mang. 
Vợ chồng cắt đứt tim can, 
ngày xưa quên hết cơ hàn bên nhau,,
giờ có tiền lập thêm thê thiếp ,
quên tình chống nghĩa vợ năm xưa, 
sống làm sao? , làm sao sống?.
Xin thưa người !,sống làm sao đáng sống,, 
đừng quên mình sống giữa kiếp sanh linh, 
sống làm sao trong cuộc sống an bình,,,
mang hạnh phúc cho tình chung muôn loại .
Sưu tầm

Trả lời