Xa Cách – Thùy Trang

Anh đi sương gió biệt phương trời
Em về góc phố giọt sầu rơi
Nhấp cạn men say hồn suy ngẫm
Vơi bớt hương yêu bớt bồi hồi
Đêm vắng đêm buồn đêm tĩnh lặng
Ngày tủi ngày sầu ngày vẫn trôi
Duyên kiếp đành lỡ ai bội bạc
Xin trả cho tôi những nụ cười
Khoảng cách đôi bờ thêm xa cách
Gần nhau mấy bước tựa muôn trùng
Người đi chắc chẳng hề nao núng
Để kẻ đợi chờ nhớ mông lung
 Thùy Trang

Trả lời