Âm thầm

Âm thầm
Từ gió xuân đi gió hạ về 

Anh thường gởi gắm mối tình quê 
Bên em, mỗi lúc trên đường cái 
Hóng mát cho lòng được thoả thuê! 
Em có ngờ đâu trong những đêm 
Trăng ngà giãi bóng, mặt hồ êm 
Anh đi thơ thẩn như ngây dại 
Hứng lấy hương nồng trong áo em 
Bên khóm thuỳ dương em thướt tha 
Bên này bờ liễu anh trông qua 
Say mơ vướng phải mùi hương ướp 
Yêu cái môi hường chẳng nói ra 
Độ ấy xuân về em lớn lên 
Thấy anh em đã biết làm duyên 
Nhưng thời gian vẫn trôi đi mãi 
Yêu dấu lòng anh ôm hận riêng.

Trả lời