Bài thơ chiều hè

Gió nhẹ,chiều tà bóng đổ nghiêng

Ve sâu ai oán loạn bên thềm
Phượng đỏ cuối mùa tơi tả rụng
Vời xa phơi phới cánh diều lên
Trăng non còn họa câu thơ cũ
Trời mãn hoàng hôn vẫn làm duyên
Cảnh sắc ngỡ ngàng quen mà lạ
Hình như còn thiếu bóng hình em…

Trả lời