Vì ai

VÌ AI..?

Vì ai…tôi lại ngẩn ngơ
Vì ai..tôi cứ đợi chờ hoài mong
Vì ai..tôi ngóng tôi trông
Vì ai..tôi lại nặng lòng tương vương
Vì ai..tôi cứ yêu thương
Vì ai..tôi lại đêm trường suy tư
Vì ai..tôi giống kẻ khờ
Vì ai..tôi phải bơ vơ..nhớ thầm
Vì ai..tình cứ lặng câm
Vì ai..tôi phải tháng năm mỏi mòn
Dẫu cho không được đáp đền
Trái tim tôi vẫn vẹn nguyên tặng người

Thơ Hue Nguyen

Trả lời