Lời Ru Của Mẹ

Lời Ru Của Mẹ

Khi con còn ngủ trong thai 

Cuống rau(1) mẹ chắt đêm ngày thức ăn 

Nôi êm nâng giấc con nằm 
Sữa thơm mẹ lại vắt phần nuôi con 
Bùn màu thắm nước nâu non 
Biết bao nghĩa cả tình son với đời 
Kiếp sau xin lại làm người 
Để nghe non nước vọng lời mẹ ru

Trả lời