Bâng khuâng – Quang Nguyễn

BÂNG KHUÂNG 

Em ơi … 
Thu về giăng lối cũ 
Con đường xưa … 
Ấp ủ mối tình đầu 
Tiếng chim ca …
Hòa đôi tim bé nhỏ 
Như xưa tan trường …
Ta về qua con đường thay lá 
Giờ mình ta …
với thu xưa trông đợi 
Đôi mắt sầu vì em một nơi xa 
Chẳng còn thấy áo trắng giờ tan học 
Không tóc dài rũ rượi mỗi khi qua 
Em đã ném mùa thu qua cửa sổ ..
vụt bay mất tình đầu đổ vỡ tan 
Rồi năm tháng anh tìm về lối cũ 
Chỉ còn lại thảm buồn ta với thu .
Quang Nguyễn

Trả lời