Biển tình

Chiều nay Biển Lăng sóng êm
Hoàng hôn Tím thẫm biển êm êm buồn
Trên dòng một chiếc thuyền con
Một mình thuyền chở.. nỗi buồn đi xa

Trời cao Biển rộng bao la
Làm sao chở hết xót xa cho người
Biển yêu biển vẫn mỉm cười
Nhưng khi Biển giận.. nhấn chìm thuyền yêu

Chiều về cơn gió liêu xiêu
Thổi ngang mặt Biển..Biển hiu hiu buồn
Xin ai chớ có dỗi hờn.
Thuyền yêu sẽ chở.. túi hờn đi xa

Hoa Tím

Trả lời