Gửi trọn tình anh

Rét đông về lạnh lắm phải không em?
Anh chốn xa xin gửi vòng tay ấm
Gửi cho em, nụ hôn nồng say đắm
Chút hương tình, hơi ấm của miền nam

Gửi cho em, ngan ngát vị hương tràm
Miền châu thổ, đôi sông vàm xanh biếc
Nhận nhé em, tấm chân tình xứ miệt
Anh bao mùa, đã góp nhặt chắt chiu

Gửi cho em, hơi ấm mỗi đông chiều
Khi trống vắng, thiếu tình anh nơi ấy
Tiếng yêu thương không ngọt ngào, chỉ vậy
Nặng ân tình ở nơi ấy, anh trao

Chúc cho em vui khỏe như ngày nào
Trăng mau khuyết, đông chóng tàn qua cửa
Đợi xuân sang anh tìm về một nửa
Thắm hương tình, ghép hai nửa tim yêu

+NGUYỄN THANH

Trả lời