Bóng hình

Bóng hình
Ngày mai nàng bước theo chồng
mang theo pháo đỏ rượu hồng tiển tôi
xe hoa sắp đón nàng rồi
tôi buồn tự hỏi mình còn nhớ thương?
bóng hình người ấy vấn vương
bóng hinh người ấy như hương hoa quỳnh
nàng đi! để lại được chi ?
ngoài bao kỷ niệm ngày tôi có nàng
nàng đi còn lại được gì?
ngoài hai hàng lệ u buồn của tôi
nàng ơi! bên ấy xa xôi
nàng ơi! có nhớ đến tôi bên này
nàng ơi! nàng có nào hay
nàng ơi! nàng có thấu chăng tình này!
Theo Blog : Tinhvo1983

Trả lời