Vợ tôi

Vợ người váy ngắn dáng xinh
Đi đâu cũng có người nhìn mải mê
Vợ tôi mộc mạc chân quê
Nhưng em vẫn giữ câu thề sắc son

Hàng ngày em vẫn lo tròn
Việc nhà, việc nước, héo mòn sắc xuân
Chồng con khỏe mạnh em mừng
Vợ tôi đã nửa chừng xuân, theo chồng
Vợ tôi má đỏ môi hồng
Gặp người khốn khổ sẵn lòng liệu lo
Cảm ơn cha mẹ ban cho
Một người vợ đảm hiền hòa dễ thương.

+Nguyễn Nhân​​

Trả lời