Chị xa rồi – Tử Vũ

Cỏ xanh vùi thân trong sương lạnh
Mây hồng chết đuối giữa tinh không
Xuân tàn tạ, héo mai sầu cúc
Chị xa rồi hạ trắng mênh mông..

Chị xa rồi! hạ khô héo ngoài đồng
Dăm chiếc lá nhìn nhau buồn xơ xác,
Vài con ve hát khúc tình rời rạc
Gi ọng hát buồn,đưa tiễn một người đi.

Thu nhạt nhòa vẽ nên cảnh phân ly,
Mây xám xịt họa ra tình tan vỡ,
Ngày chị sang ngang em nghe nhịp thở,
Đượm heo may buồn vương vấn sầu đông!!!!

Heo may mùa đông, hay heo may cõi lòng
Sao hoang lạnh một khối sầu da diết?
Sao trời không xanh mây không biếc?
Sao bão lòng gầm thét mãi không thôi!!!!!!!!!!