Đời là cõi tạm

Của thiên trả địa xưa nay
Sinh ra tay trắng, chết rồi trắng tay
Đời là cõi tạm trả vay
Sang hèn đói khổ, kiếp này phải mang.

Người thì tiền của bạc ngàn
Người thì đói rách, cơ hàn xác xơ
Hỏi sao trời đất hững hờ
Oán than trách móc, sao đời bất công.

Luân hồi nhân quả xoay vòng
Có vay có trả, theo dòng nghiệp mang
Trách chi số phận bẽ bàng
Chỉ vì kiếp trước, thân mang nghiệp dày.

Trả xong cho hết kiếp này
Ai chưa thức tĩnh, đổi thay chính mình
Tiếp tục tạo nghiệt bất minh
Án hình khổ ải, do mình mà thôi.

Buông xuôi tất cả cho rồi
Làm nhiều việc thiện, trao dồi nhân tâm
Đừng nên cứ mãi sai lầm
Mưa dầm thấm đất, nảy mầm nghiệp duyên.

NGẠO THIÊN