Chuyến đò khuya

Trăng đêm nay biết khi nào mới tỏ
Chớm đông về sương lảng vảng chơi khuya
Khúc đường kua đèn dẫn lối đã mờ
Ta về bến…quãng đường xa.. mờ mịt..!

Có ai về … cho ta cùng được biết.
Trên lối mòn có vết trượt hay không..
Bến nông sâu ..đò dời chuyến cuối cùng
Để cho ta…. chẳng ngỡ ngàng tới bến..!!!

Chuyến đò khuya đêm nay ta không hẹn
Biết giờ này …trên bến có ai không..?
Hay chỉ ta ..giữa biển nước mênh mông
Cùng với gió chớm đầu đông… sẽ lạnh..!!!
Nghĩ một hồi ,,thời gian trôi như chạy
Con đường mòn ..đèn héo hắt sương bay
Thả hồn theo ..sương thấm ướt vai gầy.
Chân vừa tới…đò cũng vừa sang chuyến…!!!

=================

Lan Anh

Trả lời