Anh có buồn ?

Anh có buồn
khi vắng bóng em không.
Có chờ trông như mùa đông mong nắng.
Mỗi bước đi có thấy lòng trĩu nặng.
Khi lối về trắng xóa màn sương.

Anh có buồn
khi nghĩ mất người thương.
Có thao thức trong đêm trường lạnh giá.
Có tìm em giữa dòng đời hối hả.
Có rộng lòng bỏ quá lỗi lầm không.

Anh có buồn
khi bão tố mưa giông.
Phủ trên vai mái tóc bồng bạc trắng.
Giọt châu rơi..đôi làn môi mặn đắng.
Có chạnh lòng, nhìn hoa nắng người ta.

Anh có buồn
có cảm thấy xót xa.
Khi thấy em…như bông hoa tàn héo.
Một tâm hồn…thơ ngây giờ lạnh lẽo.
Anh có buồn…khi muôn nẻo không em.

Anh có buồn
Khi tất cả chẳng còn quen
Anh có buồn?
Anh có buồn không?

JANA