Không thể nào quên em

Không thể nào !

Không thể nào anh có thể quên em
Thơ vẫn tuôn lệ mãi ước mi mềm
Tim quặn thắt theo nhịp từng hơi thở
Anh mãi yêu dù muôn trùng cách trở
Không thể nào !
Không thể nào anh có thể quên em
Những đêm khuya trăng rụng xuống bên thềm
Anh nằm đó em êm đềm giọng hát
Và cung sầu tiếng đờn anh khoan nhặt
Không thể nào !
Không thể nào anh có thễ quên em
Dù cho đoạn kết có buồn thêm
Chia xa tử biệt đời đôi ngã
Không thể nào !
Không thể nào anh có thễ quên em

Trả lời