Quê Hương

Quê Hương
Hồ Dzếnh

Ngày xưa tôi sống vui êm 

Trong khu làng nhỏ kề bên sông đào . 
Chị tôi giặt lụa cầu ao, 
Trời trong, nắng ửng, má đào ghẹo duyên. 
Tôi say nước thắm mây huyền, 
Nước mơ dáng cũ, mây truyền tiếng xưa … 
Đời lành: nắng nhạt mưa thưa, 
Sầu hôm hối sáng, buồn trưa tiếp chiều . 
Có lần tôi thấy tôi yêu 
Mắt nhung, cô bé khăn điều cuối thôn. 
Lâu rồi, tôi đã… hơi khôn, 
Biết cô hàng xóm có còn nhớ nhau ?

Trả lời