Cố nhân thôi

Bấy lâu cách biệt dáng em tôi
Hôm nay gặp lại thấy nghẹn lời
Hồn tâm ướp lệ vương màu mắt
Hôm nay còn lại cố nhân thôi.

Đừng nói làm chi nữa em yêu
Tôi biết rằng đôi ta khổ nhiều
Tình cờ gặp lại trong đáy mắt
Câu nói câu chào vách đổ xiu.

Bấy lâu xa vắng nay gặp lại
Quá khứ hiện về tối hôm nay
Mắt lệ long lanh em hận tủi
Kẻ bất hồn tâm khách viễn lai.

Nhìn nhau nát dạ lòng ai muốn
Gói mảnh tơ tình gởi trăng suông
Ngàn trăng cách biệt muôn muôn dặm
Nay chợt hiện về lệ lệ tuôn.

Thanh Hải