Cổ tích buồn…

Theo Hằng Nga, Cuội lên trời
Tưởng rằng được sống với người mình yêu
Ai ngờ số phận trớ trêu
Cổng thiên đình khép, Cuội kêu đất trời
Quê nhà xa tít mù khơi
Gốc đa nhỏ lệ nhớ về mẹ cha!

Sóc Tím.

Trả lời