Đã lâu rồi …

Đã lâu rồi…
Đã lâu rồi không viết những vần thơ
Gửi trong đó vu vơ … tình hư ảo !!!
Có vương vấn mà chẳng hề chao đảo
Sống ở đời huyền ảo chút thêm vui

Đã lâu rồi không gặp lại bùi ngùi
Rồi cứ viết … chôn vùi vần thơ cũ
Đến và đi không gì là ngã ngũ
Chợt tình cờ buông rũ viết vài câu

Đã lâu rồi thơ chẳng biết bay đâu
Loay hoay mãi ghì đầu ra vài chữ
Câu chẳng thành mà cứ luôn hụt hữ
Thôi thì đành tạm giữ chút thơ xưa

Viết vài dòng xem như đó thơ thừa
Còn sót lại … còn chừa trong quá khứ
Chút bạn ta tiền , tình và đủ thứ
Luôn tràn đầy … là sự thật thế thôi !!!
MP ( Minh Phương)

Trả lời