Đêm giao thừa Anna Lyn

Nhìn quanh chẳng một bóng người

Đêm ba mươi tết ngồi cười chính ta
Đời bao sóng gió đi qua
Còn bao nhiêu nữa để mà buồn đây?
Rượu nào có uống mà say
Mà nghe nghiêng ngã những ngày trống không
Nửa hồn bỏ ngõ mênh mông
Nửa hồn vương vấn nỗi lòng với quê
Đêm dìu lạc bước hồn mê
Tên ai mãi gọi,ước thề còn đâu???.
Anna Lyn

Trả lời