Duyên không nợ

Anh xa em rồi , cái hạnh phúc trẻ con
Thủa thiếu thời những buồn vui vụng dại
Hứa bên nhau hết đoạn đường còn lại
Đến tận cùng mãi mãi ở bên nhau

Tự hỏi lòng mãi mãi là bao lâu
Đường đời dài , một mình em bước tiếp
Đi bên em cuối cùng anh cũng mệt
Em chấp nhận và chẳng trách anh đâuNăm tháng dài rồi cũng sẽ quên mau
Bởi con đò không cần một bến đợi
Chuyện tình ta ,âu có gì nên tội
Trách duyên tình,không nợ,đành vậy thôi !

Hạnh ngok

Trả lời