Em có sang sông ?

Tôi có người em chẳng lấy chồng
Nặng tình cha mẹ chẳng sang sông
Nhỡ có ai hỏi: Bên sông vắng
Em chỉ cười trừ. Kệ dòng sông

Các cháu giờ đây đã lấy chồng
Hỏi cô ở vậy có buồn không?
Năm thì mười họa hay chăng chớ
Chẳng có người thương rước qua sông…

Chị biết rằng em chị chẳng lấy chồng
Bao việc buồn lắm có biết không?
Khi ốm, khi đau, khi sông cả
Nhỡ chị vắng nhà …Em sống sao???

@Hoa Hồng HL

Trả lời