Em về chưa ?tháng ba

Em về chưa tháng ba?
Mà nắng vội trước cửa
Cho hồng thêm đôi má
Trong mắt trẻ say sưa

Em về chưa tháng ba?
Mấy nụ hoa nở muộn
Trên nhánh mai gầy guộc
Còn vương chút giao mùa

Em về chưa tháng ba?
Những cây bàng lá đỏ
Đã buông mình theo gió
Bay đầy giấc mơ tôi…

Chỉ là mộng bên trời
Tháng ba ơi!… Hoài niệm
Ta vẫn đây luôn hỏi
Em về chưa tháng ba?

(Lãng Khách)

Trả lời