Hoa bướm tình ta

Người đi bỏ lại câu thề
Để em một bóng chiều quê ngậm ngùi
Áng mây xa tít chân trời
Lặng trôi theo gió bùi ngùi xót xa …

Người đi nhớ mãi dáng ngà
Nhớ lời hẹn ước thật thà dưới trăng …
Nhớ hình , nhớ bóng … của nàng …
Làm sao quên được dù rằng cách xa .

Chiều nay dáng cũ nhạt nhòa
Tìm trong ký ức phôi pha câu thề …
Điệu hò ngày ấy .. phu – thê …
Giờ như ai oán .. não nề .. người ơi !

SONG KIẾM HỢP BÍCH