Họa lại cố nhân xưa

Bên vòng tay chờ đợi cố nhân xưa.
Bao yêu thương bút đâu tả cho vừa?
Đành khép lại chôn vùi theo dĩ vãng!
Những yêu thương hẹn hò cùng năm tháng!

Hãy yên nằm để tiễn biệt người đi.
Em cứ đi xin đừng tiếc thương gì
Lời khấn nguyện, cầu em luôn hạnh phúc!
Dù sóng to thuyền tình anh ngã gục!

Gẫy tay chèo anh cam chịu phần anh!
Chỉ mong sao em , mãi được ngọt lành!
Xây duyên mới trong mộng lành mãi mãi!
Dù tình anh lênh đênh, và khắc khoải!

Không đoái hoài hay trách giận người đi.
Xin em đừng luyến tiếc lúc phân ly!
Mà người ở, người đi thêm bịn rịn!
Anh chỉ muốn hóa thành cây lan tím!

Dù dây leo, nhưng tím ngắt một đời!
Dẫu khô cằn vẫn sắc tím thủy chung!
Dù bão táp vẫn ung dung tự tại!
Dẫu năm thàng, có gặp hoài ngang trái!

Vẫn yên lòng! Đợi người hái về yêu!
Hết liêu xiêu! Trong nắng sớm mưa chiều!

@Hoàng Triều​

Trả lời