Hoàng hôn bến nhớ

Anh lặng thầm đứng trước biển hoàng hôn
Buồn đơn độc thả hồn theo nỗi nhớ
Từng con sóng cuộn ngào như than thở
Vỗ bờ đau nghe rạn vỡ tim mình

Bởi khi thuyền trôi dạt bến điu linh
Là trên biển sóng kình dâng bão tố
Mây ngùn ngụt kéo về mưa giăng đổ
Biển bạc đầu nhung nhớ nỗi niềm thương

Cũng như tình đôi lứa cách hai phương
Mà chưa thể chung đường bên nhau bước
Ai nỡ muốn mãi đi về hướng ngược
Để ai hoài lặng trước buổi hoàng hôn ?

Hùng lê

Trả lời