Hoang vắng tình em

Phút lặng thinh ru hồn vào cõi nhớ
Nơi phương trời người có biết hay chăng.?.
Khi đơn côi hờn dỗi hỏi yêu rằng…
Ngày dài lắm…sao em còn vắng bóng.!

Trong đơn lẻ em vẫn còn chiếc bóng
Lòng buông lơi sợ duyên nợ ngắn, dài..,
Hồn đớn đau khi nỗi nhớ thương ai
Tình ngăn cách miền xa xôi diệu vợi..!

Ở phương đó..người ơi..người có đợi..!
Nỗi u buồn trỗi dậy những khát khao
Mắt dõi theo hình bóng của năm nào
Sao biện biệt để tình em xa vắng..
Anh có biết khi trời chiều nhạt nắng
Lòng em buồn trống vắng lắm người ơi.!.
Tủi phận ai trong nỗi nhớ xa vời
Bao day dứt trong lời thơ cay đắng

Ôi nỗi nhớ sao cứ hoài dai dẳng
Người phương nào để hoang vắng tình em.?..

Ngọc Dung

Trả lời