Khi nào ta phải xa nhau

Khi nào ta phải xa nhau,???
Là khi cắt mối tình đầu trái ngang…
Là khi anh sống đang hoàng,
Còn em chọn cái giầu sang bên người…

Là khi quá nửa cuộc đời…
Khó khăn, vận hạn… ta thời hiểu nhau…
Xa nhau cho dạ quặn dau,
Thương nhau để đến bạc đầu ăn năn…

Cùng nhà, cùng chiếu, cùng chăn,
Cùng gì, chú, bác, anh, em, họ, hàng…
Yêu nhau, vận hạn cùng mang,
Vui buồn cùng hưởng, giầu sang cùng nhờ…

Xa nhau để mặt thờ ơ,
Bụng thì vẫn nhớ, vẫn chờ duyên quê…
Trong lòng gan, dạ tái tê,
Ngoài mặt thì vẫn trách chê tình người…
Là khi duyên số tại Trời,
Là khi em bỏ theo người, quên anh…
………………….. THANH HẠC …………………

Trả lời