Kí ức

Khoảng trống nào trong đó nỗi nhớ được đặt tên,
Miền ký ức ngày ta hò hẹn
Trên con đường xào xạc lá me bay
Vương trên tóc cánh lá me xanh,
Hương tóc em nồng nàn theo gió.
Anh kiếm tìm trên phố ngày xưa,
Đâu dáng em phất phơ áo lụa
Để bay giờ lạc mất nửa hồn anh.

Trả lời