Là Người Dưng Đi Anh

Là Người Dưng Đi Anh

Là người dưng đi anh
Để sớm chiều về em không còn biết đợi
Để mỗi đêm về em không hề biết nhớ
Để khỏi giật mình, dù chỉ tiếng chuông reo.

Là người dưng đi anh
Để đường về không bao giờ em ngỡ có kẻ theo,
Chỉ mình em cùng hoàng hôn đếm bước
Để khi giật mình, em không thầm ước
Phía trước mình có bóng dáng của anh.

Là người dưng đi anh
Để một nửa vẫn đi tìm một nửa,
Để trái tim em vẹn nguyên như chưa từng một lần biết hứa
Nhớ về một người dưng…