MỘT NỮA

Cũng như anh em đi tìm một nữa.
Em đi tìm mãi …đến giờ chẳng có.
Tình yêu tôi ơi..anh là ai vậy ???
Sao để em tìm..tìm mãi tên anh.

Chiều đã dần buông…thành phố vào đêm.
Dưới mái gia đình…từng đôi hạnh phúc.
Trong căn hộ..một mình em đơn độc.
                 Biết tìm đâu một hạnh phúc êm đềm. 

Biết tìm đâu một giọng nói dịu êm.
Cho cuộc đời… vơi đi niềm buồn tủi.
Cho phận má hồng bớt nỗi truân chuyên.
Cho tâm tư không vướng những lụy phiền.

Cho những sự đời vốn không nên có .
Cho nước mắt từng đêm đừng phải rơi.
 Bởi  Đời – Tình chữ lọc lừa dã dối.
Bao giờ mới thật có bến yêu thương.

Trả lời