Quên ly rượu sầu

Nâng chén tiêu sầu đi em
Câu thơ bỗng dưng chững lại
Men cay hình như ái ngại
Chẳng chuốc cho ta mềm môi

Nâng chén tiêu sầu đi em
Nỗi buồn không dây buộc chặt
Mà sao trong em nằng nặc
Vơi sầu trong men đớn đau

Nâng chén tiêu sầu đi em
Càng nâng sầu càng chất chứa
Thôi em .. đừng nên nâng nữa
Ta rót môi tình… em quên.

Ngày mai là ngày Valentine
Nâng sầu càng thêm não ruột
Em ơi ta không tự chuốc
Men say trong ly rượu sầu

@Chung Văn

Trả lời