Phượng nhớ

Hoa lay trong nỗi nhớ
Ngoái khẽ vào hồn xưa
Màu con tim ứa đỏ
Rưng rức tím bao mùa.

Lãng đãng giữa trời mây
Quá vãng phả loang đầy
Lòng trưa nghe òa rộng
Dáng người cuối trời bay.

Gởi chút nhớ biếc xanh
Của góc nhỏ tim anh
Thương hoài em bóng nắng
Dịu ngọt lẫn trong lành.

Dáng phượng thoáng bay bay
Đẫm ngát cõi lòng say
Bồng lai nào em hỡi
Mà sao vội sang ngày…

HANSY

Trả lời