Mùa đông trong em

Em gởi anh một khoảng trời đầy gió
Thu qua rồi lãng đãng đến đông sang
Một chút nắng phớt hồng đôi gò má
Chút mưa thơm cho môi thắm ngọt ngào

Em gởi anh quãng đường đầy nhung nhớ
Lối đi xưa heo hắt bóng người xưa
Trong tim vỡ biết bao hình bóng ấy
Đợi anh về héo hắt tuổi xuân xanh

Em gởi cho anh muôn vạn nỗi nhớ
Một chút buồn bên khói thuốc vàng bay
Và nhung nhớ tháng ngày dầy lên mãi
Vương vấn nào níu lấy bước chân em

Em gởi anh mùa đông sang nơi ấy
Để anh hiểu băng giá nơi phương này
Một chút buồn hơn cả trời băng giá
Và nơi em đông từ lúc anh đi…

ST Ngọc Loan