Ngại – Phương Viên

NGẠI ….

Xuân về ngại ở trong nhà 
Ra đường ngại gió rông sà mắt cay
Xuống thuyền ngại sóng bủa vây
Trèo lên đỉnh núi ngại ngây ngất trời .
Vào chùa ngại tiếng tụng hời
Thấy sư lại ngại mấy lời kệ kinh
Về nhà ngại ngõ nhà mình
Quanh co va phải ngõ xinh nhà nàng
Tối đêm ngại gió mơ màng
Phất phơ dải yếm thơm làn gió thu
Gặp em tôi ngại chối từ
Em ừ ứ hự … bây chừ có em …
Phương Viên

Trả lời