Người ấy và anh, em chọn ai?

Người ấy và anh, em chọn ai?

Bia tươi một cốc – Rượu một chai
Khuya về phố vắng mưa nặng hạt
Hỏi chốn lầu son cửa đã cài?
Người ấy và anh, em chọn ai?
Tiền nhiều hay sói hiền như nai
Nói đi em!!! đằng nào chả chết
Và nhớ …ko được chọn cả hai
Người ấy và anh, em chọn ai?
Hay là em thích chọn cả hai
Chia lịch đồng đều hai bốn sau
Ba năm và bảy tính lượt ai
Người ấy và anh, em chọn ai?
Một to, một bé, đều là khoai
Sức yếu out nhanh hay phang sướng 
Em hãy chọn đi, một không hai.
Người ấy và anh, em chọn đi
Nói xem người ấy có được gì
Đẹp trai làm được gì cơ chứ
Năm chục năm nữa cũng ra đi
Thôi để anh chỉ em chọn sao
Chọn anh cho tình bớt lao đao
Chứ ngồi đan lưới tình tam giác
Sau rồi ế hỏng chẳng ai vào
Sưu tầm

Trả lời