Thu về …

Thu về nằm trong ngấn nước
Ta thấy trong veo mặt hồ
Thu về ôm hôn đầu núi
Ta thấy sương mờ như mơ
Thu về ẩn trong vòm lá
Ta thấy sắc vàng phôi pha
Thu về trong tim con gái
Ta thấy mặt người mộng du
Thu bay lên trời xanh thắm
Ta thấy trăng vàng ngẩn ngơ
Thu gieo vào trong nỗi nhớ
Ta thấy hồn mình bơ vơ…
Y – C

Trả lời