Phận gái

PHẬN GÁI 

Bao ngày hạnh phúc hỏi còn không 
Lệ tủi buồn rơi đẫm má hồng 
Dạo ấy hồng nhan nhiều gã đợi 
Giờ đây nhạt sắc chẳng nguời trông 
Ong về rũ phấn cho tàn nhụy 
Bướm lại vờn hoa để rũ bông 
Một thủa duyên hồng nay đã hết 
Thời gian nghĩ lại mắt cay nồng…!
 Dũng Black

Trả lời