Thơ hai lúa

Nghe vẻ nghe ve,

Nghe vè hai lúa.

Làn da đen đúa, 

Gắn bó ruộng đồng.

Cuộc sống bần nông,

Mặc đời biến động.

Ung dung ta sống,

Chẳng thích bon chen.

Dù có nghèo hèn,

Nhưng lòng thanh thản.

Gian nan không nản,

Vững chí bền gan.

Danh lợi chẳng màng,

Cần cù chăm chỉ.

Mệt thì vào nghỉ,

Rượu đế vài ly.

Chẳng phải lo chi,

Việc nước việc làng.

Vui đón hạ sang,

Mùa vàng chín mọng.

Bà con nhân rộng,

Diện tích canh gia.

Xây dựng cửa nhà,

Kết giao thân hữu.

Cầu mong no đủ,

Mạnh khỏe tay chân.

Anh em khi cần, 

Ra tay tương trợ.

Nghèo thì không sợ,

Chỉ sợ làm lười.

Mặc ai chê cười,

Ta là hai lúa.

Hai lúa ..cái mà.. hai lúa…/.

Trả lời