Sao Không Phải Là Anh

Sao Không Phải Là Anh
Sao không phải là anh
Mà lại là ngọn gió
Vuốt tóc em bỏ ngỏ
Ra dáng như làm lành
Sao không phải là anh
Mà lại là tia nắng
Ươm má em cháy bỏng
Ra chiều như đang hôn
Sao không phải là anh
Mà lại là cánh võng
Ru em vào giấc mộng
Như vòng tay đang ôm
Sao không phải là anh
Nồng nàn đôi mắt ấy
Xa nhau là thế đấy
Yêu anh nhiều, anh ơi!
Đoàn Thị Lam Luyến

Trả lời