Kí ức về thu xưa

Ta đã xa nhau mấy mùa thu rồi nhĩ !?
Chợt chiều nay vàng lá nhớ về em
Anh cố tìm trang kí ức củ lấy ra xem
Mình gởi những gì vào trong thu ấy ?

Cái lần đầu con tim anh nhúng nhẩy
Nhẩy theo từng nhịp đập của lòng mình
Muốn nói thật nhiều, sao vẫn lặng thinh !
Để vương vấn một đời khi mà ngang trái

Lời nói yêu người có gì đâu anh ái ngại
Cho chiều nay vàng lá nhớ về ai !?
Rồi thu tàn sắc lá cũng nhạt phai
Nhưng kí ức lâu rồi vẫn làm anh nhớ mãi !!

Phan Thuan

Trả lời