Nắng hạ – Thơ Buồn

Nắng hạ

Thơ: Ho Nhu

Nắng hạ đầu mùa đã chói chang

Nhìn cây trụi lá mắt hoa vàng

Lang thang dạo phố bâng khuâng nghĩ

Có phải do trời đổ nắng hoang

Em ngồi ngắm lại chút dung nhan

Thắc thỏm lo âu sắc bị tàn

Tiễn biệt xuân thì âu phải lạ

Hè sang nắng đổ ắt truyền lan

Ốm thật rồi hay bởi tại đâu

Đường xa gánh nặng để âu sầu

Chênh vênh lạc bước ôi không thể

Gắng giữ thanh xuân được lắng sâu

Bao ngày nắng đổ biệt tăm xa

Khúc nhạc tơ vương vẫn đậm đà

Gửi chút ân tình theo sắc là

Men tình khởi sắc đặng đơm hoa.

Trả lời