Tại ai ?

TẠI AI?
Chẳng phải tại anh, tại em đâu
Tại trời hôm đó sắc đổi màu
Vô tình kết chúng mình gặp gỡ
Rồi lòng ngờ ngợ có hình ai
Nếu bảo tại hai đứa đều sai
Vì những đêm thời đó đâu dài
Có nói yêu đâu mà chỉ nhớ
Thổn thức trong lòng trống vắng ghê
Ừ nhỉ chúng mình đâu có thề
Mà bảo tại ta thật chán ghê
Gặp nhau hai đứa đều bẽn lẽn
Trộm nhìn và thẹn, má thêm màu
Chẳng phải tại anh, tại em đâu
Chỉ tại cơn mưa nó tủi sầu
Ướt lạnh lòng mình từ ngày ấy
Luôn mơ được thấy bóng áo ai
Em ơi! Tại em hay tại anh?
Khi xa trời đất vẫn trong lành
Bão lòng nhớ thương trong hai đứa
Thầm trách nhau chẳng hứa bao giờ
Tại ai mà hai đứa vẫn chờ
Sống hoài với ngày đó “tuổi thơ’”
Chỉ tại những ngày yêu dấu đó
Chẳng phải tại anh, tại em đâu.
Sưu tầm

Trả lời