Thôi …

Thôi là anh ! viết vần thơ dang dở
Để em buồn .. anh mang nợ tình em
Đêm mưa buồn ! Chỉ bức họa lấm lem
Người xưa đó … hình hài không phai nhạt

Chuyện ngày xưa .. ta biển tình dào dạt
Để bây giờ .. cung đàn nhạt …sợi tơ vương
Dẫu biết rằng .. mình vẫn nhớ vẫn thương
Sao em nỡ .. nỡ lìa xa tình củ !

Ngủ đi em ! A về trong giấc ngủ
Mộng ngọt ngào trong vũ điệu yêu em !

thơ sưu tầm

Trả lời